đồng nghiệp nail

Làm gì để có mối quan hệ đồng nghiệp nail‏ tốt?

Bên cạnh mối quan hệ giữa nhân viên với khách hàng, quan hệ đồng nghiệp đóng một vai trò khá quan trọng trong hoạt động thường nhật & cho sự thành công của các beauty salon nói chung và nail salon nói riêng. Mời bạn cùng chúng tôi đi vào “hậu trường” của một số nail…